Navigace

Obsah

Krizová situace a krizový stav

 

 

Krizová situace - k ní dochází okamžikem vyhlášení některého z typů krizového stavu a jsou spolu navzájem provázané.

Krizovou situaci chápeme jako důsledek eskalace rizika (živelních pohrom, antropogenních havárií, společenských a sociálních ohrožení)- zjednodušeně je krizovou situaci možno charakterizovat jako „mimořádnou událost, při níž je vyhlášen „stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav“ – tzv. krizové stavy. 

Krizové stavy

Vyhlášení krizového stavu je vázáno jednak na hrozbu vzniku krizové situace znamenající výjimečný rozsah již vzniklých nebo teprve možných škodlivých následků a s ní související potřebu použití krizových opatření.

 

 

Stav nebezpečí

vyhlašováný dle zákona č. 240/2000 Sb., §3
(krizový zákon)

jsou-li

ohroženy

Pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek IZS

Vyhlašuje: hejtman kraje, primátor hl. m. Prahy
Území: pro území kraje nebo jeho část
Doba trvání: nejvýše 30 dnů (prodloužení se souhlasem vlády)

 

 

Krizové stavy

vyhlašované dle ústavního zákona o bezpečnosti ČR
č. 110/1998 Sb.,

Podle intenzity, územního rozsahu a charakteru  situace se  může  vyhlásit:

a to je-li

nebo

 

 

Nouzový stav

Vyhlašuje vláda v případě:

které ve značném rozsahu ohrožují

 

 

 

Stav ohrožení státu

 

 

 

Vyhlášení válečného stavu

Parlament rozhoduje o vyhlášení válečného stavu:

Ústava ČR Čl. 43 odst. 1