Očihov - Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

Nastavení velikosti písma
+

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje - aktualizace 2020

Číslo jednací: KUUK/119536/2020

Číslo spisu: KUUK/097855/2020/49

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění - zveřejnění informace o vydání závěru zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – aktualizace 2020“

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný úřad zveřejňuje v souladu s § 16 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),  ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), informaci o závěru zjišťovacího řízení ke koncepci

„Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – aktualizace 2020“.

Závěr zjišťovacího řízení je v souladu s § 16 odst. 1 písm. b) zákona k nahlédnutí na internetových stránkách Informačního systému CENIA v sekci SEA pod odkazem: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_ULK025K.

Informace o vydání závěru zjišťovacího řízení a o tom, kde je možné do závěru nahlížet je zvěřejněna v termínu 

od 29.7.2020 do 14.8.2020.

Závěr zjišťovacího řízení - zde ke stažení

Datum sejmutí: 14. 8. 2020 Zodpovídá: Blanka Dandová