Menu
Obec Očihov
ObecOčihov

S čím Vám můžeme pomoci

rozšířené vyhledávání

Webové stránky se upravují.

Územní plán Očihov

Úplné znění po vydání Změny č. 1 ÚP Očihov

Dle § 55 odst. 5 stavebního zákona, byla vyhotovena změna územního plánu zahrnující právní stav po vydání Změny č.1 ÚP Očihov, která nabyta účinnosti dne 8.6.2020.


Textová část – úplné znění po změně č.1 ÚP pdf


I. Grafická část po změně č.1 ÚP Očihov

1_Výkres základního členění pdf

2_Hlavní výkres pdf

2a_Výkres technické infrastruktury pdf

2b_Koncepce uspořádání krajiny, ÚSES pdf

3_Výkres veřejně prospěšných staveb pdf


II. Grafická část odůvodnění – po změně č.1 ÚP Očihov

4_Koordinační výkres pdf

5_Širší vztahy pdf
 

Oznámení o vydání Změny č.1 ÚP Očihov

Obec Očihov přijetím usnesení č. 6/12/2020 na svém zasedání dne 20.5.2020, jako orgán obce příslušný podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a ve smyslu § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění Vydalo Změnu č. 1 ÚP Očihov formou opatření obecné povahy.

A. Opatření obecné povahy (OOP) pdf


B. Textová a grafická část Změny č.1 ÚP Očihov

Textová část pdf

I. Grafická část změny č.1 Územního plánu Očihov:

1_Výkres základního členění_A4, M 1:5 000 pdf

2_Hlavní výkres, situace a), M 1:5 000 pdf

2_Hlavní výkres, situace b), M 1:5 000 pdf

2_Hlavní výkres, situace c), M 1:5 000 pdf

2_Hlavní výkres, situace d), M 1:5 000 pdf

2a_Výkres technické infrastruktury, situace a), M 1:5 000 pdf

2a_Výkres technické infrastruktury, situace b), M 1:5 000 pdf

2a_Výkres technické infrastruktury, situace c), M 1:5 000 pdf

2a_Výkres technické infrastruktury, situace d), M 1:5 000 pdf

2b_Koncepce uspořádání krajiny, ÚSES, situace a), M 1:5 000 pdf

2b_Koncepce uspořádání krajiny, ÚSES, situace b), M 1:5 000 pdf

2b_Koncepce uspořádání krajiny, ÚSES, situace c), M 1:5 000 pdf

2b_Koncepce uspořádání krajiny, ÚSES, situace d), M 1:5 000 pdf

3_Výkres veřejně prospěšných staveb, situace a), M 1:5 000 pdf

3_Výkres veřejně prospěšných staveb, situace b), M 1:5 000 pdf

3_Výkres veřejně prospěšných staveb, situace c), M 1:5 000 pdf


II. Grafická část odůvodnění změny č.1 územního plánu Očihov:

4_Koordinační výkres, situace a), M 1:5 000 pdf

4_Koordinační výkres, situace b), M 1:5 000 pdf

4_Koordinační výkres, situace c), M 1:5 000 pdf

4_Koordinační výkres, situace d), M 1:5 000 pdf

5_Širší vztahy, M 1:50 000 pdf

 

C. Úplné změní po změně č.1 ÚP Očihov

Textová část – úplné znění po změně č.1 ÚP pdf

I. Grafická část po změně č.1 ÚP Očihov

1_Výkres základního členění pdf

2_Hlavní výkres pdf

2a_Výkres technické infrastruktury pdf

2b_Koncepce uspořádání krajiny_ÚSES pdf

3_Výkres veřejně prospěšných staveb pdf


II. Grafická část odůvodnění – po změně č.1 ÚP Očihov

4_Koordinační výkres pdf

5_Širší vztahy pdf

Vyvěšeno: od 22.5.2019 do 8. 6. 2020

                  Zodpovídá: Blanka Dandová

Oznámení zahájení řízení - Změna č. 1 ÚP Očihov  

Oznámení zahájení řízení - Změna č. 1 ÚP Očihov - Zobrazit  

Přílohy - Zobrazit

Vyvěšeno: od 31.7.2019 do 5. 9. 2019

                  Zodpovídá: Blanka Dandová

Zpráva o uplatňování Územního plánu Očihov za období 2011 - 2015 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Očihov za období 2011 - 2015 - Zobrazit

Zpráva o uplatňování Územního plánu Očihov za období 2011 - 2015 byla schválena Zastupitelstvem obce Očihov dne 29.2.2016, číslo usnesení 3/15/2016. 

 

Vyvěšeno: 29. 2. 2016

                  Zodpovídá: Blanka Dandová

 

Oznámení o vydání ÚP Očihov

Oznámení o vydání ÚP Očihov
Zastupitelstvo Obce Očihov, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 3.10.2011 formou opatření obecné povahy ÚP Očihov, který nabyl účinnosti dne 20.10.2011.

Textová část územního plánu

1. Výkres základního členění

2. Hlavní výkres

2a. Výkres technické infrastruktury

2b. Koncepce uspořádání krajiny, ÚSES

3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Textová část odůvodnění územního plánu

Textová část odůvodnění územního plánu - příloha č. 1

Textová část odůvodnění územního plánu - příloha č. 2

Textová část odůvodnění územního plánu - příloha č. 3

4. Koordinační výkres

5. Výkres širších vztahů

6. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu


 

Užitečné informace

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, sobota 25. 3. 2023
slabý déšť 11 °C 7 °C
slabý déšť, čerstvý západní vítr
vítrZ, 9.22m/s
tlak1009hPa
vlhkost57%
srážky0.29mm

ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů